Bilimsel Program

Bilimsel Program

30.11.2023 
PERŞEMBE

8:00 - 8:30
SEMPOZYUM KAYIT
8:30 – 9:00
SEMPOZYUM AÇILIŞ
9:00 – 09:45
1. OTURUM
OBSTETRİK HEMORAJİLER: EPİDEMİYOLOJİ - ETYOLOJİ
Oturum Başkanları: Prof. Dr. İsmail Mete İTİL – Prof. Dr. Sermet SAĞOL
9:00 – 9:15
OBSTETRİK HEMORAJİLERDE EPİDEMİYOLOJİ: Dünya, Türkiye ve İzmir Verileri
Uz. Dr. Mustafa ÖZÇINAR
9:15 - 9:30 
TANIM, TANI, RISK FAKTÖRLERI & ETYOLOJI
Doç. Dr. Ali AKDEMİR
9:30 – 9:45
TARTIŞMA
09:45 – 10:00
ARA
10:00 - 11:15
2. OTURUM
ÜST/ALT GENİTAL TRAKTUS NEDENLİ KANAMALAR
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Erol TAVMERGEN – Prof. Dr. Aydın ÖZSARAN – Prof. Dr. Özgür YENİEL 
10:00 – 10:15 UTERİN ATONİ: Tanı, Etyoloji ve Tedavi 
Prof. Dr. Murat ULUKUŞ
10:15 – 10:30 UTERİN RÜPTÜR & RETROPERİTONEAL HEMATOM:Tanı, Etyoloji ve Tedavi Seçenekleri
Doç. Dr. Nuri YILDIRIM
10:30 – 10:45 UTERİN İNVERSİYON: Tanı, Etyoloji ve Tedavi Seçenekleri
Doç. Dr. Gökay ÖZÇELTİK 
10:45 – 11:00  ALT GENİTAL TRAKTUS TRAVMALARI:Laserasyonlar  & Vulva-Vajen Hematomları Tanı, Etyoloji ve Tedavi Seçenekleri 
Doç. Dr. Çağdaş ŞAHİN  
11:00 – 11:15 TARTIŞMA
11:15 – 11:30 ARA
11:30 – 12:45
3. OTURUM
CERRAHİ KANAMA KONTROL METODLARI
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fuat AKERCAN – Prof. Dr. Erbil DOĞAN – Prof. Dr. Coşan TEREK – Doç. Dr. Gökhan TOSUN
11:30 – 11:45 UTERİN TAMPONATLAR (BALON – VAKUM - PACKING) 
Doç. Dr. İsmet HORTU
11:45– 12:00 UTERUS KOMPRESYON SÜTÜRLERİ
Prof. Dr. İsmail ÖZDEMİR
12:00 – 12:15 UTERIN DEVASKÜLARİZASYON: UTERIN & OVERYAN & HIPOGASTRIK ARTER LİGASYONU
Prof. Dr. İsmail ÖZDEMİR 
12:15 – 12:30  PERİPARTUM HİSTEREKTOMİ TEKNİK – KOMPLİKASYONLAR
Prof. Dr. Ali ACAR
12:30 – 12:45 TARTIŞMA
12:45 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 – 14:45 4. OTURUM
PLASENTA NEDENLİ KANAMALAR ve İNVAZYON ANOMALİLERİ
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sait YÜCEBİLGİN – Prof. Dr. Serdar ÖZŞENER – Prof. Dr. Semra ORUÇ KOLTAN
13:30 – 13:45 ABLASYO PLASENTA & PLASENTA PREVIA: TANI, ETYOLOJI ve TEDAVI SEÇENEKLERI
Doç. Dr. Levent AKMAN
13:45 – 14:00  PLASENTA İNVAZYON ANOMALİLERİ: TANI, TAKİP ve DOĞUM ZAMANLAMASI
Prof. Dr. Mete ERGENOĞLU
14:00 – 14:15  PLASENTA İNVAZYON ANOMALİLERİ: TEDAVİ ALGORİTMASI                         
Prof. Dr. Teksin ÇIRPAN
14:30 – 14:30  UTERUS KORUYUCU CERRAHİ 
Prof. Dr. Ahmet YALINKAYA 
14:30 - 14:45 TARTIŞMA
14:45 – 15:00 ARA
15:00 – 16:15
5. OTURUM
KANAMA KONTROLÜNDE MEDİKAL TEDAVİ - KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ege TAVMERGEN GÖKER - Prof. Dr. Mert KAZANDI - Prof. Dr. Fatih ŞENDAĞ
15:00 – 15:15 UTEROTONİK İLAÇLAR
Doç. Dr. Ferruh ACET
15:15 – 15:30  HEMOSTATİK İLAÇLAR, KAN ve KAN ÜRÜNLERİ
Doç. Dr. Çağdaş ŞAHİN 
15:30 – 15:45 PLASENTA İNVAZYON ANOMALİLERİNDE KONSERVATIF YÖNETİM (PLASENTA IN SITU) KOMPLİKASYONLARI: 
Op. Dr. Fırat ÖKMEN
15:45 – 16:00 OBSTETRİK HEMORAJİLERDE ANESTEZİ: ŞOK ve YÖNETİMİ
Doç. Dr. Asuman SARGIN
16:00 – 16:15 TARTIŞMA
16:15 – 16:30 ARA
  6. OTURUM
OBSTETRIK HEMORAJILER - PANEL:  
Tedavi Seçeneklerine  Genel Bakış Tedavi Algoritması, Multidisipliner Yönetim, Hasta Transferi
Moderatör:  Prof. Dr. İsmail Mete İTİL
16:30 - 17:30
Panelistler: Prof. Dr. Ahmet YALINKAYA, Prof. Dr. Ali ACAR, Prof. Dr. İsmail ÖZDEMİR, Prof. Dr. Sait YÜCEBİLGİN, Prof. Dr. Sermet SAĞOL, Prof.Dr. Teksin ÇIRPAN, Prof. Dr. Coşan TEREK, Doç. Dr. Ali AKDEMİR, Doç. Dr. Çağdaş ŞAHİN

1.12.2023 
CUMA

 
7. OTURUM
CERRAHI VİDEOLAR - SÖZEL BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Prof. Dr.Teksin ÇIRPAN, Prof. Dr. Tayfun ÖZÇAKIR, Prof. Dr. Coşan TEREK, Prof. Dr. Murat ULUKUŞ, Doç. Dr.A li AKDEMİR, Doç. Dr. Çağdaş ŞAHİN
09:00 - 10:30
VIDEO SUNUM:
1.    Op.Dr. Didem Gül SARITAŞ
Plasenta Yapışma Anomalilerinde Balon Kullanımı
2.    Op. Dr. Pınar ERKAN
Peripartum Histerektomide Cerrahi Komplikasyonlar ve Yönetimi
3.    Op. Dr. Halil İbrahim TIRAŞ
Plasenta Perkreata Olgusunda Bilateral İnternal İliak Arter Ligasyonu
4.    Araş. Gör. Dr. Arif Onur ATAY
Plasenta Perkreata olgusunda Uterus Koruyucu Yönetim
10:30 – 11:00
TARTIŞMA
11:00 - 11:15
ARA
11:15 - 12:15
8. OTURUM 
OBSTETRİK HEMORAJİLERDE EBELİK
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Neriman SOĞUKPINAR, Prof. Dr. Murat ULUKUŞ, Prof. Dr. Coşan TEREK
11:15 – 11:30
GEBELİKTE KANAMALARIN ÖNLENMESİ VE BAKIM
Uzm. Hemşire Alev KARADAĞ
11:30 – 11:45
DOĞUM EYLEMİNDE KANAMALARIN ÖNLENMESİ VE  BAKIM
Prof.Dr. Birsen KARACA SAYDAM
11:45 - 12:00
POSTPARTUM KANAMALARIN ÖNLENMESİ VE BAKIM
Araş. Gör. İlkay ÜNAL
12:00 - 12:15 TARTIŞMA
12:15 - 12:30
KAPANIŞ
09:00 – 14:00 KADAVRA DİSEKSİYON KURSU
 
Prof. Dr. Teksin ÇIRPAN, Prof. Dr. Coşan TEREK, Doç. Dr. Ali AKDEMİR, Doç. Dr. Çağdaş ŞAHİN  

Etkinlik Tarihi 
30 Kasım 1 Aralık 2023
 
İletişim:
Savaş TÜRKMEN
savas@motto.tc
 
MOTTO TURİZM
www.motto.tc